تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - چراقرآن راحفظ کنیم؟

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

                       جایگاه حفظ قرآن کریم درروایات معصومان

  دوری ازعذاب

    پیامبرگرامی اسلام(ص):(( قرآن رابخوانید وآن رابه خاطر بسپارید،چراکه

     خداوند قلبی که قرآن رادرخود جای داده است،عذاب نمی کند.))1

    خانه ی ویران

      پیامبرگرامی اسلام(ص):(( کسی که دراندرونش چیزی از قرآن نیست:

      همانند خانه ای ویران است.))2

     درجه ی حافظ قرآن دربهشت

       پیامبراکرم(ص):(( درجات بهشت به آیات قرآن است.چون صاحب قرآن

        وارد بهشت شود،به اوگفته می شود،بخوان وبالابروکه هرآیه ای

        رادرجه ای است. پس{ در آن روز} برترازدرجه ی حافظ قرآن

         درجه ای  نیست.))3

      شریف ترین اُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمت

         رسول گرامی اسلام(ص):((شریف ترین مردم اُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمت من حاملان قرآن

         وشب زنده دارانند.))4

       بهرمندی از عقل

          رسول اکرم(ص):((هرکه قرآن راحفظ نماید،خداونداوراتاپایان عمراز

           نعمت عقل بهرمند می نماید.))5

   1.مستدرک الوسائل ج،4،ص،245

   2.میزان الحکمه،ج10،ص4816،ح16474

   3.بحارالآنوار،ج89،ص22

    4.مغانی الآخبار،ص178

    5.میزان الحکمه،ج10،ص4818،ح16488

   بانظرات خودازاین وب حمایت کنیدوبگوییدبه چه چیزی نیاز دارید تا اونو واستون

  بذارم ممنون.نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin