تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - مقدمات حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: مقدمات حفظ قرآن کریم -

سوم: نظم

تصمیم جدی وتلاش بدون نظم،کارسازنیست.یکی ازشرط های اصلی موفقیت درحفظ قرآن،نظم درانجامبرنامه های حفظ وبه یادسپاری آیات ونظم درتکرار محفوظات است.

بنابراین پس ازتصمیم جدی وبرنامه ریزی برای حفظ، فردباید با همه ی توان بکوشددرهرموقعیتی به طور منظم طبق برنامه عمل کند وهیچ چیز مانع او نشود.1

 

1.کلیدحفظ قرآنـــــــــــ،ص39.نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin