تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - مقدمات حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: مقدمات حفظ قرآن کریم -

چهارم: دعاوتوسل

  دعاازعبات های ویژه ای است که خدای متعال آن رابرای سعات

   بندگان وتقرب به خویش قرارداده است.

   دعا می تواند زمینه ی جلب توفیقات وبرکات معنوی رابرای انسان

   فراهم نموده وادامه ی راه حفظ راآسان تر سازد.

   خدای متعال به حضرت آدم(ع)وحی فرمود که((وظیفه ی تودعا

   ودرخواست از من است ووظیفه ی واجبی که من برعهده ی خویش

   نهاده ام،اجابت دعای توست)).1

   درروایات مانمازهاودعاهای مخصوصی برای حفظ قرآن یا فراموش

   نکردن آیات آن واردشده که همگی دلالت براهمیت دعا ودست گیری 

   وطلب توفیق از پروردگار بی همتا دراین امردارد.

   باتوسل ویاری جستن ازاولیای پاک الاهی،انبیاءواهل بیت(ع)می توان

   به واسطه ی آنان ازخدای سبحان،توفیق تلاش واستمرار درطریق

   حفظ و انس با قرآن رادرخواست نمود.

1.کلیدحفظ قرآن؛ص39


برچسب ها: مقدمات حفظ قرآن کریم،

نوشته شده در سه شنبه 10 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin