تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - چگونه قرآن راحفظ کنیم؟

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: مقدمات حفظ قرآن کریم -

 

  یکم:نیت وانگیزه

   اولین امری که برای آغازهرکاری بایدمورد توجه قرارگیرد،نیت

    وانگیزه ی انجام آن کاراست.چراکه آن چه درطول ادامه ی کار

    می تواند،راه گشای فرد بوده ودر صورت بروز مشکلات درپیمودن

    راه،دستگیراوباشد،نیت وانگیزه ای است که عامل آغازآن کاراست.

     امام صادق(ع):هرگزبدن ازآنچه نیت وانگیزه، نسبت به آن قوی باشد

     ضعیف وناتوتن نمی شود.افزون برآن روان شناسان براین باورند،

      امری راکه انسان می آموزد،اگرموردنیاز اوباشد،آسان تریاد

      می گیردوزودتر بخاطر می آورد.

      احساس نیازمندی به قرآن وحفظ آیات آن درحافظه می تواند

      همین خاصیت رادرپی داشته باشد.

      برای تقویت انگیزه،می توان سخنان نورانی اهل بیت(ع)دررابطه

      باحفظ قرآن وفوایدوآثارورکات آن رامطالعه نمود.هم چنین بررسی

      بیانات علماء دین دراین باره،مطالعه ی تجارب حافظان برجسته ی

       قرآن بسیارسودمنداست.نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin