تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - علوم و مهارت های مورد نیاز

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

   دوم: تجوید

مهارت مهم دیگر برای آغاز نمودن حفظ قرآن ،تسلط بر تجوید عملی است.

که ما را با تلاوت قرآن با لهجه ی فصیح عربی آشنا می نماید. این علم دارای دو بخش نظری

و عملی است آن چه مطلوب است این است که فرد علاوه بر تسلط بر قواعد نظری، بتواند

آن را به صورت عملی در قرائت به کار گیرد. فایده ی تجوید، علاوه بر زیبا کردن تلاوت،این

است که در حُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسن حفظ هم نقش به سزایی را ایفا می کند. برای نمونه کلماتی مانند(( تألمون

و تعلمون )) ،(( سعید و صعید )) ، (( اسم و اثم )) و موارد بسیار دیگر، افزون بر آن که معانی

متفاوتی را دارا هستند، در صورتی که بدون رعایت تلفظ صحیح عربی به ذهن سپرده شوند.

پس از مدتی ممکن است حافظ نتواند به خوبی تشخیص دهد، کلمه ای را که حفظ نموده کدام

یک از آن هاست.

از سوی دیگر، اگر کسی بدون آشنایی با تجوید وارد حفظ قرآن بشود و آیات را بدون ملاحظه ی

قواعد تجویدی حفظ کند، بعدها برای تصحیح این غلط ها دچارمشکلات بسیاری خواهد شد.

هر قدر تسلط فرد بر اجرای قواعد تجوید بیشتر باشد، توفیق او در حفظ نیز افزون تراست؛ اما

حداقل آنچه برای حفظ قرآن لازم است، تجوید مقدماتی در حد آشنایی با مخارج حروف، صفات

مهم و نیز احکام حروف است.نوشته شده در چهارشنبه 18 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin