تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - علوم و مهارت های مورد نیازحفظ قرآن

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

  چهارم: ترجمه و مفاهیم آیات

  یکی از پیش نیازهای مهم که در حفظ قرآن کریم، تأثیر بسیار فراوانی دارد، دانستن ترجمه

   و مفاهیم آیات قرآن کریم است.

  افرادی که این مهارت را آموخته و می توانند همزمان با قرائت، مفهوم کلّّّّّّّّّّّّی آیات را درک کنند،

   در حفظ بسیار موفق ترند.

  از همین رو برادران عرب زبان در حفظ قرآن از دیگران چابک تر عمل می کنند.

  چرا که با درک مفاهیم و معانی، ارتباط بهتری با آیات برقرارنموده و بهتر در ذهن آنان جای

   می گیرد.

  از سوی دیگر، آیاتی که ذهن، ارتباط مفهومی بیشتری با آن برقرار نموده است، ماندگارتر

   در ذهن نقش بسته و دارای ثبات و استقرار بیشتری در حافظه  خواهد بود.نوشته شده در جمعه 20 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin