تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - پیوندهای نماز

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

پیوندنمازباستارگان                                           

 

 

                    درتشخیص قبله نمازازستاره هااستفاده می شود. کسانی که دربیابان وجاده

 

سفرمی کنندویادرکشورهای خارجی زندگی می کنند،بوسیله ی ستاره هامی توانند               

                                                     

               جهت های جغرافیایی وهمچنین جهت قبله راتشخیص دهند               


برچسب ها: پیوندهای نماز،

نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin