تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

  4- ادّّّّّّعا نمایی

  ادّّعاهای بی جا و خلاف واقع، یکی از کارها و کارکردهایی رایج و جاری ملموس در دنیای

   زبان است.

  ادّّّعا امری شایع است که جایگاه ِِ اصلی آن قلب است، ولی بروز آن، زمانی است که بر زبانِِِِِ

   جاری شود.

  ادّّّّعا در صورت درست نبودن، مشمول ((دروغ)) بوده و ابعادی ناپسند به خود می گیرد.

  در قرآن کریم آمده است:(سوره ی الأنفال)

  و زمانی که آیات ما بر آنها فرو خوانده می شود، می گویند: به تحقیق شنیدیم و اگر بخواهیم،

   مثل این را می گوئیم، و نیست این گفتارها، مگر اسطوره های پیشینیان.

  در کلام امام علی(ع) آمده است:

  هلک من ادّّّّعی و خاب من افتری1

  هلاک شد هر کس که ادّّعا نمود و بیچاره گشت هر کس که افترا بست.

  و نیز:

  إلا و انـّّی اُُُُقاتل رجلین؛ رجلاٌ ادّّّعی ما لیس له و آخر منع الّّـذی علیه2

  آگاه باشید، من با دو گروه مقاتله می کنم؛ مردمی که مدّّّعی نداشته اش است و دیگر،

  ممانعت کننده از چیزی که برعهده دارد.

1-      غررالحکم792

2-      نهج البلاغه/خ173نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin