تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

 

  6- اظهار فقر و ناداری

  اظهارِِِ (( فقر )) و (( ناداری ))، با زبان صورت می گیرد.

  این اظهار، به حسب ظاهر مخالفِِ عقل است و از ضعف شخصیت نشأت می گیرد.

  در حدیثی از امام چهارم آمده است:

  گناهانی وجود دارد که قسم خوردن را دفع می کند و نمی گذارد سوگند خوردن تأثیر خود را

   بگذارد، که از جملۀ آنها، اظهار فقر و نیازمندی است:

   والذّّّ نوب التی تدفعُُ القسم اظهار الافتقار1

  1-      (( معنی الاخبار )) 271نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin