تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: 190 گناه زبان -

 

  7- اظهار نظر نادرست در مسائل دینی

  دین در بسیاری از قلمرو فکری و عملی خود، (اعّّّم از اینکه تعبّّّدی باشند، یا غیر تعبّّّّدی)

   دارای حصارهائی است که بدون علم کافی و جامع، نمی توان به آنها وارد شد و اظهار

   اطلاع کرد.

  در حقیقت، لازمه اظهار نظر در خصوص مسائل اساسی دینی و عقیدتی ((علم)) و ((آگاهی))

   است. بنابراین، زبانی که بدون این شرط در حوزه ای از حوزه های موضوعات دینی وارد شود،

   قطعاٌ دچار اشتباه شده و دیگران را نیز به اشتباه خواهد انداخت.

  درقرآن آمده است:1

  به هر چه زبان شما به دروغ، آن را توصیف و تحلیل می کند، نگوئید: این حلال است و این

   حرام، تا به دروغ به خدا افترا زده باشید، همانا کسانی که از روی دروغ به خداوند افترا

   می بندند، رستگار نمی شوند.

  در احادیث متقین اسلامی به طرق گوناگون آمده است:

  من افتی الناس بغیر علم، لعنته ملائکة السماء و الارض.2

  هر کس بدون داشتن علم، فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعن خواهند کرد.

  امام باقر فرمود:

  مَََََََن افتَََی النّّّــاس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرّّّحمة و ملائکة العذاب و لحقته

   وزرُُُُ من عمل بفتیاه.

  هر کس بدون صلاحیت و داشتن هدایت علمی فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب لعنتش

   می کنند و گناه هر کس که به آن فتوا عمل کرده باشد، به او الحاق می شود.

  1- نحل/166.

  2- ((وسائل الشیعه))ج18/16.نوشته شده در جمعه 27 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin