تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - مقدمات حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: مقدمات حفظ قرآن کریم -

   دوم: تصمیم واراده ی قوی

   پس ازنیت وانگیزه،تصمیم وعزم واراده ی جدی برای حفظ بسیار حائز اهمیت است.قدرت اراده،

   بیش ازقدرت حافظه واستعدادهای شخصی می تواند،مؤثروکارگشاباشد.ممکن است افرادی از

   استعدادوحافظه ی بسیارقوی برخوردار باشند،ولی دچارضعف اراده باشند،امادردسته ی مقابل

   افرادی هستند که ازاستعدادوحافظه ی متوسطی برخورداربوده،ولی بااراده ی قوی وجدیت در

    انجام کارها،همواره درکارهای بزرگ توفیق افزون تری دارند.این گونه افراد،احتمال توفیق

     بیشتری در حفظ خواهد داشت.نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin