تبلیغات
حفظ قرآن کریم و... - 190 گناه زبان

حفظ قرآن کریم و...
بیاییدقرآن راحفظ کنیم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/hm/m.js'>

استخاره
استخاره آنلاین با قرآن کریم

تمام
لوگو

حفظ قرآن کریم

موضوع: 190 گناه زبان -

 

  13- «اُُُُُف» گوئی به پدر و مادر

  ((اف)) به لحاظ ریشۀ لغوی «اسم فعل» است، به معنای: اتزجّّّّــرُُُُ، یعنی بیزارم.

  در قرآن آمده است:

  فَََََـــلا تَََََــــقُُُُــل لََََــهما أُُُُفٍ وَََ لا تََََـــنهَََََــرهما و قل لهما قولاً کََََـــریما1

  به آن دو ((پدر و مادر)) «اف» مگو وآنها را آزار مده، و به آنها گفتارهای نیکوبگو.

  در((مجمع البحرین)) آمده است:

  اذا قال الرّّجل لا خیه: اُُُُف، انقطع ما بینهما من الولایة.

  زمانی که مرد به برادرش بگوید: اُُُُف(=از تو بیزارم) ولایت موجود در میان آنها، منقطع می شود.

  1-الإسراء/23

نوشته شده در چهارشنبه 8 شهریور 1391 توسط مصطفی آزاد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin